MÄR WËLLEN BLEIWEN WAT MÄR SINN, MÄ WAT SI MER IWERHAAPT?